Departamento T14

Laboratorio de Bioenxeñaría e Cronobioloxía

As principais liñas de investigación do grupo son: cronobioloxía e cronoterapia, diagnóstico de sistemas de hipertensión, avaliación de fármacos antihipertensivos e detección temperá da preeclampsia.


Traballo de Investigación


O grupo utiliza técnicas de procesamento de sinais de cronobioloxía, e desenvolve outras novas para profundizar o coñecemento en varios campos da medicina, tales como o estudo da presión arterial, a farmacoloxía, a endocrinoloxía e o envellecemento, a epidemioloxía e a oncoloxía.


Más información na web de AtlantTIC

Web do grupo