Departamento T14

Antenas, Radar e Comunicacións Ópticas

O grupo centra as súas actividades no electromagnetismo e as comunicacións ópticas. O seu ámbito de aplicación abrangue dende o deseño e medición de antenas ao electromagnetismo computacional, EMC, radar, aplicacións de ondas milimétricas, procesado fotónico, redes ópticas, enlaces ópticos en espazo libre e procesado cuántico da información con tecnoloxía fotónica.


Traballo de Investigación


COM centrase no desaenvolvemento da investigación sobre deseño, medida e caracterización de antenas, en particular no deseño de antenas de banda ancha para os buques de alta frecuencia, antenas de reflector para aplicacións espaciais ou antenas planas para pequenos terminais. Ademáis, as novas liñas de investigación inclúen a predicción e a medición dos equivalentes de radar (barcos, avións, etc.), a estación de radio de certificación, a compatibilidade electromagnética (EMC), radar automotriz e computación de alto rendimento (HPC) que se aplica aos campos electromagnéticos computacionais.


Máis información na web de AtlantTIC

Web do grupo