Departamento T14

Grupo de Radio Comunicación

O grupo centra o seu labor de investigación e innovación nos seguintes temas: desenvolvemento dos sistemas de radiofrecuencia (RF) e comunicacións por satélite, espazo enxeñaría de sistemas, planificación dos sistemas móbiles de modelado, canles móbiles, desenvolvemento de sistemas de posicionamento por medio de redes interiores 802.x, comunicación entre os vehículos que utilizan as redes 802.11x e planificación MIMO de sistemas sen fíos.


Traballo de Investigación


A actividade investigadora de RAD centrase no desenvolvemento das comunicacións por satélite. O proxecto “Development of the sensor and communicatios subsystems of the University of Vigo cubesat for the Humsat constellation” (HUMSAT) permitiu poñer en órbita o segundo satélite galego despois do XaTCobeo, tamén deseñado polo grupo.


Máis información na web de AtlantTIC

Web do grupo